Bošnjački informativni centar – Behar TV

Blago Sandžaka

Projekat partnerski realizovan sa Takt info iz Novog Pazara a podržan od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća sufinansiranjem projektnih aktivnosti.

Cilj projekta je da sa historijom, objektima, znamenostima i kulturom Sandžaka upoznaju mladi ljudi te da na taj način znanja i informacije o Sandžaku prenesu na vršnjake i ostalu javnost.

Sveukupni cilj projekta je proizvodnja medijskih sadržaja koji će doprinijeti očuvanju kulturno historijskih objekata, tradicije, kulture Bošnjaka i ostalih građana Sandžaka, ali i lijepih mjesta i njihovu prezentaciju i obilzak.

 


 

Oni su svijet

Oni su svijet – je emisija za djecu i mlade edukativnog karaktera. Cilj emisije je da kroz svoj program upozna javnost o značajnim kulturno-historijskim objektima, običajima, kulturi i slično. Kroz upoznavanje Sandžaka predviđeno je da su vodiči djeca do drugog razreda osnovne škole a njima bi mentorisala osoba zadužena za dječiji program na našem mediju. Predviđeno je da se ovim programom snima, montira i emituje 10 emisija.

Projekat je sufinansiran od strane Opštine Tutin.

Šira društvena zajednica, naročito mlađa populaca u Sandžaku, do 25 godina su naša ciljna grupa i smatramo da nisu adekvatno i na dobar način upoznati sa značenjem, vrijednošću, a naročito sa kulturno-historijskim nasleđem građana Sandžaka, njihovim materijalnim i nematerijalnim nasleđem koje na jedan autentičan način opisuje sve narode koji vijekovima u harmonij žive na ovom prostoru.

Želimo posebno lijepim primjerima iskazati i predstaviti kako je sve to što čini naše kulturno-historijsko uticalo na usmjerenja mladih našeg kraja i razvoj njihovog talenta.

Emisija „Oni su svijet“ ima za cilj da predstavi talentovane, obrazovane ljude iz Sandžaka koji su na putu da ostvare uspjeh ili su već ostvarili i poznati su široj javnosti. Sa njima je predviđeno da se rade reportaže koje će predstaviti njihov život, edukaciju i želju da doprinose svojoj zajednici. Ovim projektom odradiće se 10 video reportaža koje će se emitovati jednom mjesečno na ovom mediju.

Ciljna grupa je šira javnost sa fokusom na made.