Bošnjački informativni centar – Behar TV

Blago Sandžaka Projekat partnerski realizovan sa Takt info iz Novog Pazara a podržan od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća sufinansiranjem projektnih aktivnosti. Cilj projekta je da sa historijom, objektima, znamenostima i kulturom Sandžaka upoznaju mladi ljudi te da na taj način znanja i informacije o Sandžaku prenesu na vršnjake i ostalu javnost. Sveukupni cilj projekta je […]