14.6 C
Novi Pazar
22/03/2023
NaslovnicaNajnovijeDržavna matura: Srednjoškolci lakše do željenih fakulteta

Državna matura: Srednjoškolci lakše do željenih fakulteta

Projekat Državne mature je projekat Ministarstva prosvjete, koji finansira Evropska unija, a koja za cilj ima unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja. Obuhvata kako nastavu na bosanskom jeziku, tako i nastavu na većinskom srpskom jeziku.

„Državna matura je osmišljena kao projekat koji treba da pojednostavi način upisivanja učenika iz srednje škole na visokoškolsko obrazovanje. Na isti onaj način kako je osmišljena mala matura, da učenik kada završi osnovnu školi na osnovu svoga prosjeka koji je stekao tokom obrazovanja i polaganja male mature stiče određene bodove na osnovu kojih upisuje srednju školu, po tom modelu osmišljena je i državna matura koju treba da polažu učenici srednjih stručnih škola i gimnazija kako bi prešli u sistem visokoškolskog obrazovanja.“ – naglasio je prof. dr. Sead Šemsović, recezent za bosanski jezik i književnost u projektu „Državna matura“.

Profesor Šemsović ističe da su zemlje u okruženju na različite način uredile ovo pitanje zavisno od nekoliko varijanata koje bi mogle da budu prisutne u okviru jednog sistema, ključna pitanja  su naročito za onu djecu koja žele da promjene struku gdje će sistem donositi određena rješenja kako i na koji način djeca će se opredjeljivati još tokom srednje škole šta to žele i na taj način će biti osmišljena njihova državna matura.

„Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) sasvim u potpunosti prati šta se dešava u procesu implementiranja državne mature i najprije smo proizveli standarde kojima su definirana izlazna znanja, za oblasti jezika, književnosti i jezičke kulture na tri nivoa, osnovni, srednji i napredni, te na osnovu tog predmeta i određenih predmeta koji budu ocjenjeni kao važni za svakog pojedinca oni će dobijati određene testove koji će njega slati za određene visokoškolsko obrazovanje.“ – naglasio je prof. Šemsović za Behar TV.

Prof. Elvira Đekić, članica radne grupe projekata „Državna matura“ očekuje da ovih dana iz štampe izađe i priručnik koji sadrži zadatke koji su bili prethodne godine na pilotiraju velike državne mature.

„BNV i nastavnici koji rade na projektu velike mature spremaju zbirke zadataka koji će pomoći učenicima i nastavnicima da postignu što bolje rezultate na državnoj maturi.“ – rekla je Elvira Đekić.

Uspješno položena matura će na mnogim fakultetima biti dovoljna za prelaz na visoko obrazovanje. Jedan od prvih univerziteta koji je prihvatio ovakvu upisnu politiku za prijem studenata je i Državni univerzitet u Novom Pazaru.

„BNV će pratiti i dalji razvoj sistema obrazovanja budući da smo zaokružili osnovno i srednje obrazovanje na bosanskom jeziku i samu državnu maturu, tražićemo osnivanje određenih studijskih grupa koje su od posebnog nacionalnog interesa da bi smo mogli na domaćem terenu da proizvodimo kadar koji ulazi u taj sistem obrazovanja.“ – zaključio je profesor Šemsović.

Velika matura predstavlja olakšicu učeniku, jer neće morati da polaže istovremeno dva velika ispita: maturski ispit i prijemni ispit za fakultet, već će polagati samo maturski ispit u svojoj školama, na svom maternjem jeziku.

spot_img
00:56:54

U fokusu #23

spot_img

FOTO DANA

FOTOGRAFIJA DANA