Lokalni plan za upravljanje otpadom predviđa sanaciju deponije „Golo brdo“ | Video

Radi se o lokalnom planu upravljanja otpadom za grad Novi Pazar, koji definiše i predviđa postupke i načine upravljanja otpadom u Novom Pazaru

Podijelite:

Gradska uprava Novog  Pazara predstavila je lokalni plan za upravljanje otpadom. Kako je predočeno na  prezentaciji cilj je da se minimizira negativan uticaj otpada na životnu sredinu i da se poboljša efikasnost korišćenja resursa iz otpada na teritoriji grada. Šef odsjeka za komunalne poslove, Malića Plojović, rekla je da se plan bavi i našom deponijom i u finansijskom dijelu i u dijelu sanacije deponije Golo brdo.

„Radi se o lokalnom planu upravljanja otpadom za grad Novi Pazar, koji definiše i predviđa postupke i načine upravljanja otpadom u Novom Pazaru. Planom je predviđeno rješavanje mnogih problema, koji se vezuju za otpad. Plan nije do tančina razradio postupke, zato što postoji akta koja će se time baviti, kao operativni planovi recimo iznošenja otpada, program postavljanja kontejnera na javnim površinama“.

Gorica Aleksić, rukovodilac izrade lokalnog plana upravljanja otpadom, kazala je da je opština Raška predviđena kao preliminarna deponija za Novi Pazar, ali da dokument još uvijek nije pravosnažan.

„Ne znam šta se u javnosti pojavilo, samo govorim o tom strateškom dokumentu, gdje je bila samo preliminarna lokacija. Na teritoriji grada Novog Pazara postoji opštinska nesanitarna deponija  Golo Brdo i osamnaest divljih deponija smetlišta. Lokalnim planom je predviđeno da se uradi projekat sanacije i rekultivacije opštinske, nesanitarne deponije, i naravno čišćenje i uklanjanje divljih deponija i smetlišta. Predviđeno je uspostavljanje regionalnog centra za upravljanje otpadom“.

Za upravljanje otpadom neophodno 12 miliona evra

Za sprovođenje Lokalnog plana upravljanja otpadom neophodno je izdvojiti više od 12 miliona evra, od čega će skoro polovina biti utrošeno na uspostavljanje Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Na javnoj raspravi o nacrtu tog plana saopšteno je da će do 2032. godine u Novom Pazaru na godišnjem nivou biti sakupljano nešto više od 61 tone smeća, od čega će 38 tona biti reciklirano.

Planom je predviđeno da se za 10 godina počne sa prikupljanjem celokupnog komunalnog otpada na teritoriji grada, uspostavi primarna selekcija otpada i sistem upravljanja opasnim otpadom, te smanji biorazgradivi otpad i izgradi Regionalni centar za upravljanje otpadom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Slične vijesti

Najčitanije vesti

Najnovije