Ministarstvo: Budžetska inspekcija da provjeri zakonitosti trošenja sredstava budžeta Novog Pazara

Podijelite:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija, proslijedilo na dalje postupanje zahtjev 15 odbornika Skupštine Grada Novog Pazara koji se odnosi na kontrolu zakonitosti trošenja budžetskih sredstava Grada Novog Pazara, potvrđeno je u dopisu tog ministarstva, a prenosi portal SNews.

Na primjedbe opozicionih odbornika koje je podnijela Stranka demokrtaske akcije (SDA) Sandžaka, a odnosi se na nedostavljanje izvještaja Skupštini o radu i izvršenju budžeta od strane izvršnih organa grada, odnosno gradonačelnika i Gradskog vijeća, te da je gradonačelnik odgovoran za zakonitost rada gradskog vijeća, iz nadležnog ministarstva navedeno je da je taj zahtjev proslijeđen gradonačelniku grada Novog Pazara, radi preduzimanja mjera iz njegove nadležnosti “radi otklanjanja nezakonitosti u radu izvršnih organa”.

“Izvršni organi su za svoj rad odgovorni skupštini koja ih je izabrala, te da bi skupština imala uvid u izvršavanje njenih odluka, neophodno je da o tome bude informisana, bilo po sopstvenoj inicijativi, bilo na zahtjev skupštine”, ukazuje se u aktu u koji je SNews imao uvid.

Dalje se predočava da, usljed neobavljanja izvršne vlasti na zakonit način, zakon previđa mogućnost razrješenja gradonačelnika, prije isteka roka na koji je biran, na obrazloženi prijedlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran, te da razrješenjem gradonačelnika prestaje mandata zamjenika gradonačelnika i gradskog vijeća.

U podnijetom zahtjevu za utvrđivanje zakonitosti rada je, između ostalog, navedeno da od 2020. godine od kada je konstituisana skupština izvršni organi ne postupaju u skladu sa svojim zakonski obavezama, Gradsko vijeće grada Novog Pazara nije podnijelo skupštini tromjesečni izvještaj o radu javnih preduzeća, gradonačelnik nije podnio periodični izvještaj o izvršenju budžeta grada, kao i da gradonačelnik i Gradsko vijeće nisu podnijeli svoj izvještaj o radu.

Također, u primjedbama se iznosi da Skupština grada ne postupa u skladu usvojenim odlukama o većem učešću žena u procesu donošenja odluka, o sprovođenju konkursa za izbor ombudsmena, kao i da ne obavlja obaveze utvrđene Poslovnikom skupštine. To se naročito odnosi “na osnivanje i funkcioniranje raznih tijela, što dovodi u pitanje i zakonitost odlučivanja same Skupštine, jer radna tijela ne mogu sprovesti ulogu u radu Skupštine”.

U vezi zahtjeva za raspisivanje izbora za članove mjesni zajednica koji su u Novom Pazaru posljedni put održani 2009. godine, a mandat im istekao 2013. godine, a Skupština nije konstatovala prestanak njihovih mandata, “već od tog trenutka mjesne zajednice nastavljaju da rade nezakonito, uključujući i trošenje budžetskih sredstava, a građani lišeni prava da rješavaju probleme u svojim zajednicama, Ministarstvo je ukazalo da je taj zahtjev proslijedilo predsjedniku Skupštine grada koji po zakonu raspisuje izbore za savjet mjesne zajednice, a radi preduzimanja mjera i njegove nadležnosti, u skladu sa zakonom, statutom i aktom o osnivanju mjesne zajednice.

“O preduzetim aktivnostima radi utvrđivanja zakonitosti u rad mjesnih zajednica zatraženo je od predsjednika Skupštine da obavijesti Ministarstvo, saglasno članu 80, tak 3, Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i vas neposredno”, piše u odgovoru na primjedbu.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na primjedbe koje se odnose na nepoštovanje procedura koje se odnose na Poslovnik, ukazalo da su u nadležnosti Ustavnog suda.

“S tim u vezi može se inicirati pokretanje postupka pred Ustavnim sudom radi ocjene zakonitosti opšteg akta. Ukoliko smatrate da je povređena procedura propisana zakonom ili poslovnikom koja dovodi u pitanje zakonitost pojedinačnog pravnog akta skupštine (imenovanje ili razrješenje) ukazujemo da se u tom slučaju može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom”, naveli su iz nadležnog ministarstva zaključivši prethodno da po pitanju poslovnika nemaju ovlašćenja da postupaju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Slične vijesti

Najčitanije vesti

Najnovije