Ministarstvo demantuje Ligu socijaldemokrata Vojvodine: Isplate za januar i februar kasnile iz opravdanih razloga

Podijelite:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostavilo je demanti na saopštenje Lige socijaldemokrata Vojvodine na njihov zahtjev ministru Tomislavu Žigmanovu da u najkraćem mogućem roku krene normalno finansiranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina i tako prestane sa kršenjem Ustava i niza zakona koji regulišu oblasti prava manjina.

Ističu da „je iz navedenog opravdanoga razloga kasnila, ali su ove isplate, zajedno sa redovnom isplatom sredstava za mart tekuće godine, isplaćene 4. aprila 2023“, i dodaju da „je Ministarstvo pribavilo saglasnost Ministarstva finansija za preuzimanje obaveza na teret budžeta Republike Srbije u iznosu od 30 miliona dinara na ime raspisivanja javnog konkursa u cilju raspodjele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine“.

Demanti prenosimo u cjlelosti:

Povodom netačnih i tendencioznih navoda Lige socijaldemokrata Vojvodine, iznijetih u javnosti o (ne)finansiranju nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštava da, ne samo da vodi računa o tome da nacionalna vijeća nacionalnih manjina dobiju sredstva koja im pripadaju, već je, prvi put posle više od deset godina, obezbjedilo u budžetu Republike Srbije dodatna sredstva za finansiranje rada nacionalnih vijeća nacionalnih manjina. Reč je o uvećanom iznosu od oko 40 miliona dinara u 2023. godini, što je povećanje od prosječno 17% za svako nacionalno vijeće.

Ne stoje navodi LSV da nacionalnim svetima „od početka 2023. godine nije uplaćen niti jedan dinar“, s obzirom da su sredstava, u skladu sa redovnom dinamikom isplate, za decembar 2022. godine isplaćena u januaru tekuće godine.

U cilju realizacije navedenog povećanja sredstava u konsultativnom procesu pripremljena je i od strane Vlade Republike Srbije i usvojena Uredba o kriterijumima za raspodjelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, koja je stupila na snagu 17. marta 2023. godine. Ova Uredba, inače, nije mijenjana od 2018. godine.

Obzirom na navedeno, isplata za januar i februar 2023. godine je iz navedenog opravdanoga razloga kasnila, ali su ove isplate, zajedno sa redovnom isplatom sredstava za mart tekuće godine, isplaćene danas, 4. aprila 2023. 

Posebno ističemo da su nacionalna vijeća o navedenom obavještavani redovno, kako u bilateralnoj komunikaciji, tako i na zajedničkom prijemu predsednika/predstavnika nacionalnih vijeća nacionalnih manjina u Ministarstvu 22. februara ove godine.

Što se tiče navoda da „Ministarstvo nije raspisalo redovan konkurs budžetskog fonda od 30 miliona dinara koji je namijenjen za ustanove, zavode za kulturu, pozorišta i udruženja građana“ podsjećamo da, shodno zakonskim odredbama, nije u pitanju nikakav „redovni konkurs“, već javni konkurs za finansiranje programa i projekata iz oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina, po Programu koji donosi ministar, na predlog Saveta za nacionalne manjine, a za koji se raspodjela sredstava vrši u skladu sa Uredbom o postupku raspodjele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Napominjemo da je Vlada Republike Srbije u prvom kvartalu 2023. godine propisala način preuzimanja obaveza na teret budžeta Republike Srbije, shodno kojoj je između ostalog prije objavljivanja javnog konkursa bilo neophodno pribaviti saglasnost Ministarstva finansija. Riječ je o godini kada nije bio raspisan navedeni Konkurs, u vreme kada je predstavnica Lige socijaldemokrata Vojvodine bila državna sekretarka u Ministarstvu zadužena za prava nacionalnih manjina.

Ovom prilikom obavještavamo vas i da je Ministarstvo pribavilo saglasnost Ministarstva finansija za preuzimanje obaveza na teret budžeta Republike Srbije u iznosu od 30 miliona dinara na ime raspisivanja javnog konkursa u cilju raspodjele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Što se tiče Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, kao najrelevantnijeg mehanizma praćenja položaja i ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u RS, ističemo da ocjenu ispunjenja obaveza i preporuka daju nadležna tijela Saveta Evrope, koja do sada, a trenutno smo u petom ciklusu monitoringa, nijednom prilikom nisu ukazala ni na kakve nedostatke u postupanju, a kamoli na „drastična kršenja“ kako se to navodi u saopštenju LSV koje je potpisala Olena Papuga. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Slične vijesti

Najčitanije vesti

Najnovije