Na inicijativu OCD-a Grad Novi Pazara prihvatio preporuke za postupanje prema socio-ranjivim grupama u kriznim situacijama

Komentari:12

Podijelite:

Gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac prihvatio je preporuke za unaprjeđenje zaštite osoba sa invaliditetom, siromašni građani i Roma tokom aktuelne pandemije, ali i stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama, izradi lokalnog akcionog plana u budućim sličnim kriznim situacijama, potvrdili su predstavnici neformalne koalicije organizacija civilnog društva OCD Novog Pazara.

Predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Semiha Kačar je nakon susreta sa Biševcem izjavila da je su na tom sastanku prezentovali i obrazložili veći dio preporuka, kao važne i da će u mogućom roku biti imlementirane.

“Donošenje Lokalnog akcionog plana u postpanju prema socio-ranjivim grupama i unaprjeđenju njihovog položaja i ostvarivanju prava. Očekujemo da se što prije prisupi imlementiranju preporuka, a cilj nam je bio i da se pripremi lokalna samouprava i lokalna zajednica na sistemski i strateški rad tokom kriznih situacija, posebno da sve te mjere koje se donose budu sa posebnim akcentom na osobe sa invaliditeom, siromašne građane i Rome”, rekla je Kačar.

Podsjetila je da su tokom pandemije COVID-19, ionako u teškom položaju, ove osobe bile u doddtno teškom položaju, a postojeće mjere nisu poboljšale njihov prava, niti je rađeno na poboljšanju njhovih potreba.

“Zbog toga je potrebno da se donesu nove mjere, odluke i Lokalni akcioni plan”, ukazala je ona.

Zibija Šrenkapić, ispred Kulturnog centra Damad, je ocjenila da je lokalna samouprava ovog puta pokazala svijest da je saradnja između institucija lokalne samouprave i OCD-a važna i značajna.

“Iskustvo nas je naučilo da bi smo trebali planirati ozbiljne i šire korake u odnosu na prethodni period pandemije COVID-19, da bi grad mogao, u granicama svojih kapaciteta, pruži usluge građanima i reaguje na način koji je u njaboljem interesu ranjivih grupa građana u Novom Pazaru”, kazala je ona, dodavši da su tokom ovog susreta posebno obrađene preporuke koje se tiču redovnog vakcinisanja populacije djece i mladih, imajući u vidu da je pandemija COVID-19 problematizovala civilizacijsko dostugnuće da zajednice budu otporne na zarazne bolesti.

Ona je naglasila da su oko boljeg informisanja građana sa gradonačelnikom Novog Pazara imalu punu saglasnost, te da se nadaju da će putem standardnih medija i društvenih mreža širiti informacije kako bi podigli nivo vakcinisanosti mladih i djece u Novom Pazaru., što u nekim trenucima može da ima teške posljedice u situacijama kada se jave neke druge vrste kriza.

Predstavnici OCD-a su konstatirale da bi primjenom ovih preporuka Novi Pazar bi ubuduće trebao da ima sistematsko, strateško i efikasnije djelovanje u kriznim situaciima, odnosno efikasniji pristup institucija u korišćenju prava kada je u pitanju vakcinacija djece, s tog što se ponekad “koristi pravo na nevakcinisanje, ali se gubi iz vida da je odgovornost pojedinca za stanje kolektiva takođe jedan od elementa o kojim se mora voditi računa”.

“Neophodno je djelovanje institucija da bi smo se vratili na onu civilizacijsku svijest da vakcine štitte populaciju od zaraznih bolesti koje su uglavnom iskorjenjene, a mogu nam se vratiti kao krizna zdravstvena situacija za koju onda nećemo imati mehanizme suprotstavljanja”, zaključila je Zibija Šarekapić.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u okviru zagovaračke aktivnosti “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara, u vezi sa ublažavanjem posljedica pandemije COVID-19 u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je jedna od podržanih OGD.

Zagovaračka aktivnost ima za cilj unaprjeđenje zaštite marginalizovanih grupa (Romi, OSI, siromašni građani) na teritoriji Novog Pazara tokom aktuelne pandemije, ali i stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama u budućim sličnim kriznim situacijama.

U okviru projekta, između ostalog, sprovedeno je Istraživanje stanja i potreba marginalizovanih grupa u pandemijskim uslovima na teritoriji grada Novog Pazara. Na osnovu sprovedenog istraživanja, članice neformalne koalicije novopazarskih OCD su osmislile i definisale preporuke koje su predate lokalnoj samoupravi, institucijama i ustanovama 05.septembra 2022.godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Slične vijesti

Najčitanije vesti

Najnovije