Novi rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) prof. dr Zana Dolićanin

Komentari:12

Podijelite:

Savjet Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), danas je za novog rektora ove visokoobrazovne institucije izabrao dr Zanu Dolićanin, redovnog profesora Departmana za biomedicinske nauke.

Kako je saopšteno sa ove visokoškolske ustanove Senat Državnog univerziteta je ranije, 5. oktobra, po utvrđenoj proceduri, rukovodeći se predlozima sa nivoa departmana, utvrdio listu kandidata za rektora, na kojoj su bili prof. dr Zana Dolićanin i prof. dr Rade Grbić.

“Na kraju izborne procedure Savet, kao najviši organ upravljanja, danas je tajnim glasanjem odlučio da rektor u narednom trogodišnjem mandatnom periodu do 2025. godine, bude Zana Dolićanin. Na sjednici Savjeta je istaknuto da je Zana Dolićanin, uspješno obavlјala funkciju prorektora Državnog univerziteta, ranije i dužnost šefa Departmana za biomedicinske nauke i da je postigla izuzetne rezulate u pedagoškom, naučnom i stručnom radu”, saopšteno je sa DUNP-a.

“Najvažnije pitanje za Državni univerzitet u Novom Pazaru je kvalitet obrazovnog procesa: što podrazumjeva redovnu nastavu, adekvatan nastavni kadar, savremeno opremlјene laboratorije i apsolutnu posvećenost studentima. Također, naučno-istraživačka jdelatnost i projekti su klјučni za razvoj univerziteta“, istakla je Zana Dolićanin.

Zana Dolićanin je doktor medicinskih nauka i redovni profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Univerzitetsku karijeru počela je 2001. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sejdištem u Kosovskoj Mitrovici. Na Državnom univerzitetu je angažovana od 2009. godine.

Bila je šef studijskog programa Zdravstvena njega, šef Departmana za biomedicinske nauke u periodu od 2015. do 2021. godine, kada je imenovana za prorektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Od juna 2022. godine je član Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Boravila je na usavršavanju na Institutu za patologiju Šiga Univerziteta u Japanu. Kao stipendista Ministarstva prosvjete bila je na postdoktorskom usavršavanju na Univerzitetu Bordo-Segalen u Francuskoj.

Zana Dolićanin na dužnost rektora dolazi poslije prof. dr Dragoslava Šumarca, koji je bio vršilac dužnosti rektora proteklih šest mjeseci.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Slične vijesti

Najčitanije vesti

Najnovije