“Protiv smo upisa prava svojine nad crkvama na SPC”

Komentari:12

Podijelite:

“Prijestonica Cetinje se u predmetima u kojima Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska, eparhija SPC u Crnoj Gori, od Uprave za katastar i državnu imovinu zahtijeva upis prava vlasništva nad crkvama na teritoriji Prijestonice Cetinje, izjasnila da SPC, odnosno Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska nije aktivno legitimisana stranka u pravnoj stvari”, navodi se u saopštenju.

Kažu kako je Prijestonica predložila nadležnoj Upravi za katastar i državnu imovinu da ove predmete odbije u cjelosti kao neosnovane.

“U datim predmetima i obuhvaćenim katastarskim parcelama SPC i njena eparhija u Crnoj Gori, Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska, nijesu upisane kao nosioci prava upravljanja, korišćenja odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja. Prijestonica Cetinje je ukazala da je članom 419. Zakona o svojinsko – pravnim odnosima propisano da pravo upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja na zemljištu u državnoj svojini, postaje stupanjem na snagu ovog zakona, pravo dosadašnjeg imaoca prava upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno”, kazali su u saopštenju.

Prijestonica Cetinje se, kako se ističe, jasno izjasnila da se u cjelosti odbiju kao neosnovani svi zahtjevi za upis vlasništva SPC i njene eparhije u Crnoj Gori, Pravoslavne mitropolije crnogorsko-primorske, nad crkvama, drugim objektima i nepokretnostima u navedenim predmetima koji se tiču teritorije Prijestonice Cetinje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Slične vijesti

Najčitanije vesti

Najnovije