12.9 C
Novi Pazar
02/06/2023
NaslovnicaNajnovijeZasjeda Skupština grada Novog Pazara: Predložena prva izmjena Budžeta, zadužnje, poskupljenja, imenovanja,...

Zasjeda Skupština grada Novog Pazara: Predložena prva izmjena Budžeta, zadužnje, poskupljenja, imenovanja, otuđenja

Za danas je zakazana četvrta sjednica Skupštine grada Novog Pazara sa ukupno 44 tačke dnevnog reda.

Odbornici će se izjašnjavati na prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2022. godinu, izmjene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, kao i Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara.

Planirano je da se grad Novi Pazar kreditno zaduži za iznos od 296.000.000,00 dinara (2,512 miliona eura) radi finansiranja kapitalnih rashoda, a na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija.

U dnevni red ove sjednice uvršten je prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2022. godinu, prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina; prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara, te prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmjeni cijena usluga JKP „Parking servis“ Novi Pazar.
Predloženo je da lokalni parlament odluči o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara i grada Damijeta (Arapska Republika Egipat) i između grada Novog Pazara i grada Bursa (Republika Turska).

Na dnevnom redu su i prijedlozi Rješenja o imenovanju članova školskog odbora u osnovnim školama „Jovan Jovanović-Zmaj“, „Desanka Maksimović“, „Mur“, „Bratstvo“ za Novi Pazar. „Dositej Obradović“, Osaonica, „Đura Jakšić“, Trnava, „Rifat Burdžović Tršo“, „Rastko Nemanjić“ za naselje Deževa, kao i Ugostiteljsko-turističke škole, Ekonomsko-trgovinske škole, Gimnazije, Škole za dizajn tekstila i kože, te Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“.

Predloženo je imenovanje predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora u ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Pazar.
Odbornici će odlučivati o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar i imenovanju Elijasa Rebronje za direktora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“.
Nakon što je podnio ostavku VD direktor JKP Parking servisa, Emir Spica, lokalni parlament će odlučiti imenovanju Nermina Ljajića za VD direktora tog javnog komunalnog preduzeća.

Uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio, predloženo je donošenje rješenja o otuđenju „Hygia Pharm“ d.o.o. Novi Pazar (od 7/305 na kat. parceli br. 9946 KO Novi Pazar), Šemsović Muameru iz Novog Pazara (od 4/26 na kat. parceli br. 7919 KO Novi Pazar), Hasanović Enveru iz Novog Pazara (od 7/402 na kat. parceli br. 11284/4 KO Novi Pazar), Šemsović Fadilu iz Novog Pazara ( od 32/65 na kat. parceli br. 10787/15 KO Novi Pazar) i Kolašinac Ahmedinu iz Novog Pazara (od 25/317 na kat. parceli br. 2572 KO Novi Pazar).

spot_img
00:56:54

U fokusu #23

spot_img

FOTO DANA

FOTOGRAFIJA DANA