6.3 C
Novi Pazar
27/03/2023
NaslovnicaNajnovijeCurić: BNV krovna organizacija svih Bošnjaka, postiglo vrhunske rezultate

Curić: BNV krovna organizacija svih Bošnjaka, postiglo vrhunske rezultate

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić ocjenila je da je Vijeće u posljednjem mandatu, obzirom na otpore i prepreke sa kojima su se susretali u ostvarivanju zakonskih nadležnosti postiglo vrhunske rezultate. Ona je u obraćanju medijima kazala da su svi prethodni sazivi svojim plodotvorim radom i rezultatima izgradili i očuvali ovu instituciju koja je ovdje i u svijetu prepoznata kao najviše predstavničko i političko tijelo Bošnjaka, institucija kojoj se obraćaju i uvažavaju je svjetski lideri i zvaničnici.

„Rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća je i od strane mnogih predstavnika međunarodne zajednice, od strane zvaničnika kao i od stručne naučne elite iz Bosne i Hercegovine ocijenjen kao veoma uspješan i često se naše Vijeće uzima za primjer u regionu, kako jedno nacionalno vijeće treba da radi. Rezultati Vijeća su evidentni po svim oblastima koji se tiče položaja, identiteta i prava predviđenih Ustavom. Izgradili smo Vijeće koje se bavi nacionalnom, a ne partijskom politikom, Vijeće u koje su dobrodošli svi oni koji mogu na bilo koji način da doprinesu boljem položaju i boljem životu bošnjačkog naroda u Sandžaku“, rekla je ona dodavši da je napravljen kontinuitet u radu Vijeća bez podrške republičkih vlasti, a većim dijelom je izostajala i podrška lokalnih vlasti u Sandžaku.

Curić je istakla da su, u nekim sandžačkim opštinama nailazili na otpore, posebno u oblasti obrazovanja, ali i drugim oblastima, kao što je to bilo u Prijepolju oko uklanjanja bošnjačke zastave sa zgrade opštine i vraćanja naziva „Fatihov most“, sve to bez velike podrške medija koji gotovo nikako nisu izvještavali o važnim događajima koji se direktno tiču boljeg života bošnjačkog naroda u Srbiji i uopšte boljeg života u Sandžaku.

„To što se moglo vidjeti putem medija o radu BNV-a i o našim rezultatima je samo jedan mali dio onoga što smo radili i ostvarili. To je na kraju bila i naša jaka motivacija da radimo u interesu bošnjačkog naroda, bez obzira koliko se o tome zna. Na sve oblike kršenja ljudskih i manjinskih prava smo reagovali kod međunarodnih institucija i kod domaćih nezavisnih tijela kao što je Zaštitnik građana, Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti, tužbe kod pravosudnih organa i što smo tu ostvarivali rezultate“, kazala je ona, navodeći primjer da insistiranjem BNV ispravljeno negiranje bosanskog jezika u udžbenicima srpskog jezika i na Radio-televoziji Srbije.

Istakla je rezultate i rad BNV-a koji s tiče nametanja tuđeg nacionalnog identiteta bošnjačkoj djeci, a posebno rezultate u nastavi na bosanskom jeziku

„Uspjeli smo da sačuvamo generacije bošnjačke djece od asimilacije  što je preduslov odgajanja zdravih generacija mladih koji su ponosni na svoj nacionalni identitet i na svoje porijeklo. Pored toga što je rastao broj učenika u nastavi na bosanskom jeziku, kontinuirano smo radili na ubjeđenju kvaliteta nastave. Vijeće je konstantno pružalo podršku obrazovnim ustanovama kroz organizovanje redovnih seminara , tribina, okruglih stolova, te akreditovanih programa stručnog usavršavanja. Najznačajniji projekti u oblasti obrazovanja jesu projekti obezbjeđivanje udžbenika u nastavi na bosanskom jeziku. Od strane državnih institucija nismo dodijali dozvole za izdavanje udžbenika iz historije, iz razloga što nismo odustajali od naziva Sandžak i iz tog razloga smo sa eminentnim stručnjacima iz BiH izradili priručnik iz historije na bosanskom i podijelili ga nastavnicima i đacima. Treba da se zna, pratimo broj učenik u nastavi na bosanskom jeziku i on raste. Ta evidencija nam je pokazala da je u različitim sandžačkim opštinama taj procenat različit i pored toga što je uticaj  BNV-a u svim sandžačkim opštinama isti. U Tutinu je ukupan broj bošnjačke djece u nastavi na bosanskom skoro 90 posto, u Sjenici  je taj broj 81 posto, a u Novom Pazaru je taj procenat znatno niži i iznosi 56 posto“, predočila je ona.

Ukazala je da podaci  navode na zaključak da su lokalne vlasti u opštinama koja je postavljala direktora škola, a koji vode politiku svojih partija se prenosi i na implementaciju nastave na bosanskom jeziku.

„To je evidentno. Tumačimo da je to, zašta imamo dokaze u komunikacijama sa direktorima, da zapravo implementacija nastave na bosanskom zavisi od politike direktora, a politika direktora je u skladu sa politikom partija koja ga i postavlja. Tamo gdje je bila politika partija usmjerena na nacionalne interese je pokazao da su djeca skoro devedest procenata u  nastavi na bosanskom, u Sjenici manje, a u Pazaru još manje. Ostavljam vama novinarima da to istražujete zašto je to tako“, navela je aktuelna predsjednica BNV-a.

Osvrnula se i na aktuelne napade na BNV u javnosti, preko društvenih mreža, te istakla spremnost da novinarima i javnosti stavi na uvid dokumenta koja se tiču transparentnosti rada i finansijskih izvještaja.

„Usljed nedostatka argumentovanih činjenica i dokazima potkrepljenih kritika svjedoci smo da su iznijete neistinite informacije i obmanjuje se javnost. Svjesni smo da su naši rezultati toliko evidentni i da je to  nekom zasmetalo. Završni račun BNV-a je transparentan, javni dokument i svjedoči ispravnom radu BNV-a“, ukazala je

Složila se da je nivo postignutih prava Bošnjaka nepovratan proces i da je prioritet u daljem ostvarivanju prava prioritet ravnopravna zastupljenost Bošnjaka u institucijama s javnim ovlaštenima, te poručila je da Vijeće nije institucija koja se samo bavi igrom, folklorom i nekim umjetničkim manifestacijama već treba da zadrži autoritet pravog predstavničkog tijela Bošnjaka koje će svi poštovati kao krovnu organizaciju.

spot_img
00:56:54

U fokusu #23

spot_img

FOTO DANA

FOTOGRAFIJA DANA