SDA Sandžaka: Vratiti povjerenje građana u lokalnu samoupravu | Video

Podijelite:

Odbornički klub SDA Sandžaka predao je danas predsjednici Skupštine Grada i gradonačelniku Novog Pazara prijedlog mjera za, kako su naveli, vraćanje povjerenja građana u lokalnu samoupravu i stabilizaciju stanja u gradske organe i službe.

Kako su pojasnili predstavnici SDA Sandžaka za Novi Pazar prijedlog mjera može predstavljati i formiranje prelazne lokalne vlasti, način je da se izađe iz krize i da trenutno u Novom Pazaru za stabilnost, zakonitost i za živote i imovinu građana predstavlja ova lokalna vlast.

Predsjednik Odborničkog kluba SDA Sandžaka u Skupštini Grada Novog Pazara, Ahmedin Škrijelj je nakon predaje predloženih mjera rekao da je cilj da se uspostavi princip odgovornosti u vršenju javnih funkcija i da je ovo jedini način da se princip morala i humanosti vrati u rad organa Novog Pazara.

„Stanje koje je danas dalje je neodrživo. Pozivamo sve faktore u gradu, a naročito faktore vladajuće većine da ozbiljno prihvate ovaj zahtjev. Ovo je naš posljednji pokušaj da institucionalno pokušao da riješimo probleme koji su u ovom gradu, a koje je proizvela aktuelna vladajuća većina. Ako i ovo ne urodi plodom mi ćemo vanistitucionalno i putem građanske neposlušnosti, kao što smo rekli na skupštini, ili ćemo ovu vlast popraviti i vratiti je u zakonske okvire ili ćemo je promijeniti“, poručio je Škrijelj.

On je podvukao da je ovo pružena ruka da svi zajedno unaprijede stanje u gradu i izrazio očekivanje da će preovladati razum i društvena i politička svijest kako bi se predložene mjere prihvatile.

Komentarišući izjavu gradonačelnika Nihada Biševca da grad Novi Pazar radi veoma transparentno Škrijelj je kazao da činjenice to demantuju.

„On je, konkretno gradonačelnik koji za ove tri godine nije podnio izvještaj o radu. Nikad nismo imali priliku da raspravljamo, kako se izvršava budžet, a zakon to obavezuje. To su obaveze koje gradonačelnik treba da obavlja više puta godišnje. Ni jedan član Gradskog vijeća nikad nije došao ispred skupštine da podnese izvještaj o svom radu. Ne prihvatam da branite nešto što je neodbranjivo. Gospodina Biševca i političku strukturu koja njega podržava i dovela ga na u funkciju, sve što govore stanje na terenu demantuje“, naglasio je Škrijelj.

Poručio je da će se „postavit“ prema odgovoru na predložene mjere, da ništa ne prejudiciraju i da će, uključujući povratak na skupštinske sjednice te odborničke grupe, zavisi od prihvatanja predloženih mjera.

Prvi zahtjev je da grad Novi Pazar za mjesec nadoknadi svu štetu nastaloj u poplavama od 19. januara i 14. juna ove godine, rekla je odbornica SDA Sandžaka Dinheta Pulić, čitajući sadržaj prijedloženih mjera.

„Drugi zahtjev je da Skupština grada, u roku od osam dana izabere privremeni sastav izvršnih organa grada i novo rukovodstvo skupštine, do održavanja redovnih lokalnih izbora na usaglašen prijedlog odborničkih grupa, s tim da ni jedna odbornička grupa ne može imati većinu u izvršnim organima grada Novog Pazara.

Da se, u roku od 15 dana, razriješe svi direktori i organi upravljanja a imenuju privremeni organi u javnim preduzećima i ustanovama sastavljeni od po jednog predstavnika odborničkih grupa u Skupštini grada, sa ciljem ispitivanja zakonitosti rada javnih preduzeća i ustanova te obezbjeđivanja uslova za nesmetano obavljanje poslova i djelatnosti od opšteg interesa;

Da se, u roku od 30 dana, imenuju privremeni savjeti mjesnih zajednica, do održavanja redovnih lokalnih izbora, na prijedlog odborničkih grupa, srazmjerno njihovoj zastupljenosti u ukupnom broju odbornika u Skupštini grada Novog Pazara;

Da se, u roku od osam dana, imenuju privremene komisije za internu reviziju i budžetsku inspekciju sastavljene od po jednog predstavnika odborničkih grupa u Skupštini grada;

Da se, u roku od 60, dana formiraju jedinice civilne zaštite organizovane i ustrojene na osnovu ranije Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i strukturi jedinica civline zaštite na teritoriji grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 2/2019), sprovede obuka i edukacija stanovništva za postupanje u vanrednim situacijama i druge preventivne mjere za zaštitu života, imovine i zdravlja stanovništva od poplava i drugih elementarnih nepogoda;

Da se, u roku od 30 dana, sprovede Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor lokalnog ombudsmana, donijete od Skupštine grada 22. decembra 2020. godine („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 16/2020) a u skladu sa članom 32. i člana 97. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 17, člana 46 i člana 135. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, br. 6/19).

Da se, u roku od 30 dana, sprovede Odluka o pristupanju izradi programa zaštite životne sredine grada Novog Pazara za period od 2021. do 2023. godine, donijete donijete od Skupštine grada 22. decembra 2020. godine („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 16/2020).

Da se, u roku od 30 dana, podnese Izvještaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Novog Pazara, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon).

Da se, u roku od 30 dana, započne sa realizacijom Odluke o prihvatanju peticije građana Novog Pazara za realizaciju projekta “Stomatološka ordinacija za osobe sa invaliditetom”, (“Službeni list grada Novog Pazara“, broj 5/22) i drugih odluka usvojenih od strane Skupštine grada koje do danas nisu implementirane“, navodi se u predloženim mjerama koje  je potpisalo svih devet odbornika SDA Sandžaka u Skupštini Grada Novog Pazara.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Slične vijesti

Najčitanije vesti

Najnovije